Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Περιοδικού Ψυχιατρική

Το Περιοδικό μας καταχωρείται και περιλαμβάνεται στα  MEDLINE/PubMed,

Ιndex Copernicus, Google Scholar

EMBASE/Excerpta Medica, GFMER, CIRRIE,

SCIRUS for Scientific Inf., ΕΒSCOhost

και στο Iatrotek

(Unofficial Impact Factor 2014: 0.48)