Η ινφλιξιμάμπη (infliximab) (IFX) είναι ένα βιολογικό φάρμακο χιμαιρικού μονοκλωνικού αντισώματος που λειτουργεί ενάντια στον παράγοντα νέκρωσης όγκου άλφα (TNF-α) και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αυτοάνοσων ασθενειών. Περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς 45 ετών που είχε αυτοκτονικές σκέψεις μετά από λήψη εγχύσεων με IFX. Δεν ανέφερε κανένα οικογενειακό ψυχιατρικό ιστορικό. Διαγνώστηκε με ελκώδη κολίτιδα. Είχε πολλές υποτροπές και υποβλήθηκε σε θεραπεία με αζαθειοπρίνη και πρεδνιζολόνη. Μετά από πολλά περιστατικά διάρροιας ξεκίνησε θεραπεία με εγχύσεις infliximab. Είχε συνολικά 13 εγχύσεις για μια περίοδο 13 μηνών. Τον τελευταίο χρόνο και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πρόσληψης ινφλιξιμάμπης, ανέφερε αυτοκτονικό ιδεασμό. Λόγω της έλλειψης βελτίωσης των σωματικών της συμπτωμάτων, διέκοψε οικειοθελώς τη φαρμακευτική αγωγή και κατέφυγε σε διατροφολόγο και σύμβουλο ψυχικής υγείας, όπου ακολούθησε νοητικές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις. Η θεραπεία αυτοάνοσων διαταραχών με ινφλιξιμάμπη αυξάνει την ευαισθητοποίηση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού που εμπλέκεται στη φροντίδα αυτών των ασθενών σχετικά με τις ψυχιατρικές παρενέργειες του φαρμάκου.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: ινφλιξιμάμπη, παρενέργειες, αυτοκτονικός ιδεασμός, κατάθλιψη, ελκώδη κολίτιδα

Kωνσταντίνος Κοντοάγγελος, Mαρίνα Οικονόμου, Oρέστης Γιαννακόπουλος, Ελένη Λαζαράτου, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)