Αποτελεί παγιωμένη αντίληψη στη συλλογική συνείδηση ότι οι καλλιτέχνες τείνουν να κάνουν συχνότερη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και χρήση περισσότερων ψυχοτρόπων ουσιών, σε σύγκριση με μη καλλιτέχνες. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί το αν πράγματι γίνεται περισσότερη χρήση ψυχοτρόπων από καλλιτέχνες σε σύγκριση με άλλους επαγγελματίες. Στην έρευνα συμμετείχαν 118 καλλιτέχνες και επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι συμπλήρωσαν μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας το ερωτηματολόγιο ASSIST, το οποίο αφορά στην ανίχνευση χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, έχει αναπτυχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου. Προστέθηκαν επιπλέον κάποιες ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι καλλιτέχνες είχαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στη χρήση ουσιών σε σύγκριση με τους επαγγελματίες άλλων κλάδων. Οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν λιγότερο τις ψυχοτρόπες ουσίες, σε σύγκριση με τους άντρες. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση της μελέτης και βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με αποτελέσματα άλλων αντίστοιχων ερευνών, αν και ο αριθμός τους στη διεθνή βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένος. Τα αρχικά αυτά ευρήματα είναι χρήσιμα, λόγω όμως σημαντικών περιορισμών, προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, αλλά και επιπρόσθετη αιτιολογική εξέταση του φαινομένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Καλλιτέχνης, ψυχοτρόπες ουσίες, αλκοόλ, χρήση ουσιών, τέχνη.

Ευθυμία Πατσίκα, Μινέρβα-Μελπομένη Μαλλιώρη

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)