Ο όρος Παιδικό Ψυχικό Τραύμα (ΠΨΤ) αναφέρεται σε αντίξοες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, ιδιαιτέρως εμπειρίες γονεϊκής κακοποίησης και παραμέλησης, που επηρεάζουν την ομαλή ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου. Οι ασθενείς με ψυχώσεις του σχιζοφρενικού φάσματος (ΨΣΦ) αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά ΠΨΤ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Επειδή η αξιολόγηση του ΠΨΤ στους ασθενείς με ΨΣΦ διενεργείται συνήθως αναδρομικά, έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα αυτών των αναφορών. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τη βραχυπρόθεσμη αξιοπιστία των αναδρομικών αναφορών ΠΨΤ σε ένα δείγμα 63 ασθενών με ΨΣΦ, μέσω του ελέγχου της συντρέχουσας εγκυρότητας και της αξιοπιστίας εξέτασης-επανεξέτασης. Χορηγήθηκαν δύο ερωτηματολόγια αναδρομικής αξιολόγησης του ΠΨΤ, το Ερωτηματολόγιο Εμπειριών Φροντίδας και Κακοποίησης στην Παιδική Ηλικία (CECA.Q) και το Όργανο Μέτρησης του Γονεϊκού Δεσμού (PBI). Διαπιστώθηκε υψηλή συντρέχουσα εγκυρότητα μεταξύ των κλιμάκων γονεϊκής αντιπάθειας του CECA.Q και των κλιμάκων γονεϊκής φροντίδας και υπερπροστασίας του PBI, όπως επίσης και μεταξύ των κλιμάκων γονεϊκής παραμέλησης του CECA.Q και των κλιμάκων γονεϊκής φροντίδας του PBI. Οι καταγραφές αμφοτέρων των ερωτηματολογίων παρουσίασαν υψηλή αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης. Τα ανωτέρω ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι αναδρομικές αναφορές ΠΨΤ σε ασθενείς με ΨΣΦ έχουν επαρκή βραχυπρόθεσμη αξιοπιστία. Για την πληρέστερη, όμως, διερεύνηση του ΠΨΤ, απαιτείται η επιβεβαίωση των αναδρομικών αναφορών μέσω πρόσθετων πηγών και η απομάκρυνση συγχυτικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των καταγραφών, όπως η ψυχοπαθολογία, τα εγγενή σφάλματα της μνήμης και ο φόβος κοινωνικού στιγματισμού.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Παιδικό ψυχικό τραύμα, Σχιζοφρένεια, Αναδρομικές αναφορές, Αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης, Συντρέχουσα εγκυρότητα, Γονεϊκή κακοποίηση και παραμέληση

Στυλιανός Χατζηιωαννίδης, Αγοραστός Αγοραστός, Στέργιος Καπρίνης, Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)