Η Επίσημη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ορίζει τους ιατρούς ως εκείνους που «διαγιγνώσκουν και θεραπεύουν τις σωματικές και ψυχικές νόσους, διαταραχές και κακώσεις και συνιστούν προγνωστικές παρεμβάσεις που βασίζονται στις επιστημονικές αρχές της σύγχρονης ιατρικής. Μπορεί να εξειδικεύονται σε κάποιες κατηγορίες παθήσεων ή μεθόδους θεραπείας ή να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την παροχή συνεχιζόμενης και συνολικής ιατρικής φροντίδας για τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινωνίες».

Γ. Ίκκος, Β. Κονταξάκης (σελίδα 295) - Πλήρες άρθρο