Πρόσφατες ερευνητικές εργασίες προσφέρουν ενδείξεις ότι είναι πιθανόν να υπάρχουν λεπτές διαφορές στα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την ανδρική και τη γυναικεία κατάθλιψη. Σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι η διερεύνηση των διαφορών ανδρών/γυναικών στην καταθλιπτική ψυχοπαθολογία υπό το φως της πρόσφατης βιβλιογραφίας και να συζητήσει  αν  αυτές  οι  διαφορές  οδηγούν  σ την  ανάγκη  αναζήτησης  θεραπευτικών  παρεμβάσεων που είναι ειδικές για το κάθε φύλο. Πολλαπλές αναζητήσεις στο Medline για την περίοδο 1985–2008 με τη χρήση λέξεων κλειδιών: κατάθλιψη, ανδρική κατάθλιψη, γυναικεία κατάθλιψη, διαφορές, φύλο και συνδυασμών τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάθλιψη, άρρεν φύλο, ψυχοπαθολογία

Α. Δουζένης, Ε. Ρίζος, Ε. Παρασχάκης, Λ. Λύκουρας (σελίδα 313) - Πλήρες άρθρο