Στην ιατρική, όπως και σε άλλες επιστημονικές περιοχές, συχνά γίνεται επίκληση του μύθου του Σίσυφου όταν έρχεται κανείς αντιμέτωπος κάποιου έργου που θεωρείται κοπιώδες, ατελείωτο και  για ορισμένους άγονο και ενδεχομένως χωρίς σκοπό ή νόημα. Στο άρθρο αυτό διερευνούμε τις πηγές του μύθου του Σίσυφου, ευελπιστώντας οι συνεκδοχές και οι συμβολισμοί του να γίνουν πιο ξεκάθαροι. Υποστηρίζεται ότι το φυσικό πλαίσιο του μύθου είναι δυνατόν να σχετίζεται με τη σεισμολογική ιστορία της Ελλάδος και της Κορίνθου ειδικότερα, μιας πόλης που καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε πολλές φορές. Το φυσικό στοιχείο μπορεί συμβολικά να αντανακλάται στον προσωποποιημένο μύθο του ήρωα, ιδρυτή της Κορίνθου και ίσως να εξηγεί τον παράξενο έργο που καταδικάστηκε να επιτελεί αιώνια, καθώς και τα νοήματα που ο μύθος μεταφέρει. Ο Σίσυφος, παρόμοια όπως και η πόλη του, υπέφερε τα «πάνω» και «κάτω» της μοίρας, είτε ως ένα δημόσιο πρόσωπο και δημιουργός διάφορων μεγάλων επιτευγμάτων – είτε ως τιμωρημένος ήρωας καταδικασμένος, στον κάτω κόσμο να κουβαλάει την πέτρα. Οι επίμονες προσπάθειές του οδηγούσαν σε πρόσκαιρες επιτυχίες, αν και δεν μπορούσε να βρει οριστικές λύσεις στα έργα που αναλάμβανε, ζωντανός ή πεθαμένος. Κάτω από το πρίσμα αυτό ο μύθος του Σίσυφου έχει να κάνει με τις ανθρώπινες προσπάθειες, και τους περιορισμούς τους, το κατορθωτό και το ακατόρθωτο, τους δύο κύριους πόλους μεταξύ των οποίων λειτουργεί ο μύθος. Κατανοώντας με Σισύφειους όρους την λειτουργία τους, οι ιατροί μπορούν να επιχαίρονται για τις εφήμερες επιτυχίες τους και με το να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς τους να επαναπροσδιορίσουν τις φιλοδοξίες τους χωρίς να χαλαρώνουν τις προσπάθειές τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Μύθος του Σίσυφου, Σισύφειο έργο, ιατρική

Ι.Γ. Παπακώστας, Β.Μ. Παπακώστα, Μ. Μαρκιανός (σελίδα 330) - Πλήρες άρθρο