Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει ως προτεραιότητα την προαγωγή και προάσπιση της σωματικής υγείας και πρόσφατα παρόμοιας αναγνώρισης έτυχε και η ψυχική υγεία. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η οποία δυστυχώς τυγχάνει μικρής προσοχής και από τους δύο επιστημονικούς κλάδους. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι η σωματική αρρώστια ή αναπηρία συνοδεύεται ή συνυπάρχει με ψυχιατρικά συμπτώματα ή διαταραχές και το αντίθετο. Tα πλεονεκτήματα μιας ολιστικής, εξατομικευμένης προσέγγισης, που καλύπτει όχι μόνο τα υποκειμενικά ενοχλήματα του ασθενούς αλλά και τη διάδραση μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας είναι αποδεδειγμένα και βασίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ψυχική υγεία, σωματική υγεία, ολιστική προσέγγιση, εξατομικευμένη προσέγγιση

M. Malliori  (σελίδα 350) - Πλήρες άρθρο