Στο τεύχος αυτό της "Ψυχιατρικής" περιλαμβάνονται μερικές από τις εισηγήσεις των επίλεκτων μελών της ψυχιατρικής κοινότητας που πήραν μέρος στην τελική στρογγυλή τράπεζα του Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής που έγινε πέρσι στη Χαλκιδική. Οι εισηγήσεις αυτές είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο εξαιτίας της εγκυρότητας των εισηγητών, αλλά κυρίως επειδή το θέμα "Το μέλλον της Ψυχιατρικής" αφορά την επιστήμη μας συνολικά, αλλά και τον καθένα από μας και ιδιαίτερα τους νεότερους.

Γ.Ν.Χριστοδούλου (σελίδα 246)  Πλήρες άρθρο