Αυτό το άρθρο αναφέρεται στην ιστορία της ανάπτυξης της έννοιας της αλεξιθυμίας, την αιτιολογίας της, την κλινική εικόνα και τη συννοσηρότητα, την αντικειμενική αξιολόγηση και τα θεραπευτικά ζητήματα που ανακύπτουν. Επιπροσθέτως, ασχολείται με μια σημαντική πλευρά που συχνά αγνοείται, την πολιτική και το έγκλημα. Το άρθρο καταλήγει με τον χειρισμό του αλεξιθυμικού ατόμου. Η έννοια της αλεξιθυμίας προήλθε από την κλινική εργασία του συγγραφέα με ψυχοσωματικούς ασθενείς στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη δεκαετία του '60 και τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι : (1) Αδυναμία του ασθενούς να προσδιορίσει και να περιγράψει συναισθήματα και να τα διαφοροποιήσει από σωματικές αισθήσεις.

P. Sifneos (σελίδα 265) Πλήρες άρθρο