Η Ελλάδα, τρία έτη μετά την ένταξή της από το 1981 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έλαβε οικονομική και τεχνική υποστήριξη από την ΕΟΚ μέσα από τον κανονισμό 815/1984 για τον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής ψυχιατρικής περίθαλψης, με έμφαση στον ιδρυματισμό των χρόνιων εγκλείστων ψυχικά αρρώστων στα 9 ψυχιατρεία και ιδιαίτερα σε εκείνο της Λέρου. Η υλοποίηση του Προγράμματος αυτού πράγματι επέφερε σημαντικές αλλαγές προς την αποκέντρωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών, τον ιδρυματισμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Ο ρόλος του ψυχιατρείου μειώθηκε, ενώ η μείωση των εγκλείστων αρρώστων συνεχίσθηκε, ιδιαίτερα με το πρόσφατο νέο ειδικό πρόγραμμα του "Ψυχαργώς". Για τα επόμενα πένητα χρόνια (2002-2006) έχουν προγραμματισθεί να λειτουργήσουν 467 νέες δομές, πέραν των 260 που αναπτύχθηκαν με τον Κανονισμό 815/84, ενώ προγραμματίζεται και το κλείσιμο πένητα ψυχιατρείων στην περιφέρεια.

Μ. Μαδιανός (σελίδα 297)Πλήρες άρθρο