Περιοδικό Ψυχιατρική


PSYCHIATRIKI
Quarterly journal published by the Hellenic Psychiatric Association

 

                    

  

 
Volume 34
Issue 1: January - March 2023 Issue 2: April - June 2023
Volume 33
Issue 1: January - March 2022 Issue 2: April - June 2022 Issue 3 - July - September 2022 Issue 4: October - December 2022
Supplement
Volume 32
Issue 1: January - March 2021 Issue 2: April - June 2021 Issue 3 - July - September 2021 Issue 4: October - December 2021
Supplement
Volume 31
Issue 1: January - March 2020 Issue 2: April - June 2020 Issue 3 - July - September 2020 Issue 4: October - December 2020
Volume 30
Issue 1: January - March 2019 Issue 2: April - June 2019 Issue 3 - July - September 2019 Issue 4: October - December 2019
Volume 29
Issue 1: January - March 2018 Issue 2: April - June 2018 Issue 3 - July - September 2018 Issue 4: October - December 2018
Volume 28
Issue 1: January - March 2017 Issue 2 - April - June 2017 Issue 3 - July - September 2017 Issue 4: October - December 2017
Volume 27
Issue 1: January - March 2016 Issue 2 - April - June 2016 Issue 3 - July - September 2016 Issue 4: October - December 2016
Volume 26
Issue 1: January - March 2015 Issue 2: April - June 2015 Issue 3: July - September 2015 Issue 4: October - December 2015
Volume 25
Issue 1: January - March 2014 Issue 2: April - June 2014 Issue 3: July - September 2014 Issue 4: October - December 2014
Volume 24
Issue 1: January - March 2013 Issue 2: April - June 2013 Issue 3: July - September 2013 Issue 4: October - December 2013
Volume 23
Issue 1: January - March 2012 Issue 2: April - June 2012 Issue 3: July - September 2012 Issue 4: October - December 2012
Supplement I - June 2012
Volume 22
Issue 1: January - March 2011 Issue 2: April - June 2011 Issue 3: July - September 2011 Issue 4: October - December 2011
Volume 21
Issue 1: January - March 2010 Issue 2: April - June 2010 Issue 3: July - September 2010 Issue 4: October - December 2010
Volume 20
Issue 1: January - March 2009 Issue 2: April - June 2009 Issue 3: July - September 2009 Issue 4: October - December 2009
Volume 19
Issue 1: January - March 2008 Issue 2: April - June 2008 Issue 3: July - September 2008 Issue 4: October - December 2008
Volume 18
Issue 1: January - March 2007 Issue 2: April - June 2007 Issue 3: July - September 2007 Issue 4: October - December 2007
Volume 17
Issue 1: January - March 2006 Issue 2: April - June 2006 Issue 3: July - September 2006 Issue 4: October - December 2006
Volume 16
Issue 1: January - March 2005 Issue 2: April - June 2005 Issue 3: July - September 2005 Issue 4: October - December 2005
Volume 15
Issue 1: January - March 2004 Issue 2: April - June 2004 Issue 3: July - September 2004 Issue 4: October - December 2004
Volume 14
Issue 1: January - March 2003 Issue 2: April - June 2003 Issue 3: July - September 2003 Issue 4: October - December 2003
Volume 13
Issue 1: January - March 2002 Issue 2: April - June 2002 Issue 3: July - September 2002 Issue 4: October - December 2002